Jadwiga Bernaś-Błaszczyk

Lekarz chorób wewnętrznych
Specjalista medycyny pracy

Tel: 509 70 22 21

Andrzej Błaszczyk

Lekarz neurolog
Specjalista anestezjolog

Tel. 501 36 51 41

Agnieszka Kossowska

Psycholog

Tel. 696 12 09 90

 
Usługi medyczne w zakresie:

Medycyny pracy:

1. Badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne)
2. Badnia kierowców (wszystkie kategorie)
3. Badania  pracowników inspekcji transportu drogowego 
4. Badania strażaków OSP
5. Badania do pozwolenie na broń
6. Badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące
7. Badania i wystawianie zaświadczeń na stanowiska: strażak, sędzia, komornik, syndyk, marynarz żeglugi śródlądowej, pilot wycieczek, detektyw.
8. Badania uczniów i studentów do szkół średnich i wyższych
9. Poradnictwo w zakresie wyboru zawodu
10. Wystawianie  i aktualizacja  książeczek sanitarno-epidemiologicznych
11. Konsultacje lekarskie  w zakresie chorób zawodowych
12. Współpraca z zakładami pracy w zakresie ochrony zdrowia pracowników

Choroby wewnętrzne:

• Konsultacje z zakresu chorób wewnętrznych
• Leczenie uzależnienia od tytoniu


Neurologia:

• Konsultacje z zakresu chorób układu nerwowego
• Poradnictwo w zakresie bólów kręgosłupa
• Wizyty lekarskie domowe


Badania psychologiczne:

• badania psychotechniczne na wózki widłowe i kierowców
• badania do pozwolenia na broń i materiały wybuchowe
• badania strażaków, sędziów, detektywów itp.• Stała współpraca z innymi lekarzami specjalistami i pracownią psychologiczną

• Większość badań wykonywana jest w jednym dniu

• Możliwość wystawiania zwolnień lekarskich do zus-u oraz recept refundowanych

• Wszystkie usługi dostępne również w języku angielskim